Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Greifswaldzie - jak wygląda pobyt?
Zdrowie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Greifswaldzie – jak wygląda pobyt?

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Greifswaldzie to miejsce, w którym każdy pacjent może liczyć na szybką diagnozę, skuteczne leczenie, profesjonalny personel oraz terapię w komfortowych warunkach. Uniwersyteckie centrum kliniczne stosuje sprawdzone i bardzo powszechne podejście “krok po kroku”, aby zapewnić pacjentowi nie tylko najwyższą jakość opieki, ale też kontrolę kosztów. Jak wygląda taka opieka nad pacjentem?

Krok pierwszy – ocena przypadku w centrum uniwersyteckie kliniczne

Pierwszym krokiem stosowanym przez szpital uniwersytecki jest ocena danego przypadku. W tym celu pacjent powinien dostarczyć do kliniki wszelką dokumentacją medyczną – w tym dokładny opis swoich dolegliwości i objawów, postawione już diagnozy oraz historię wcześniejszego leczenia. Na podstawie tych informacji tworzone jest medyczne dossier i stawiana szczegółowa diagnoza.

Krok drugi – kontakt z lekarzami

Po stworzeniu indywidualnego dossier medycznego uniwersyteckie centrum kliniczne kontaktuje się z odpowiednimi lekarzami, z którymi konsultowane są możliwe plany leczenia. Czas tych konsultacji jest uzależniony od złożoności przypadku. I co ważne – na tym etapie lekarze mogą wymagać dodatkowej dokumentacji. Przez cały ten czas pacjent jest informowany o wynikach tych konsultacji – aby mógł podjąć decyzję o ewentualnym leczeniu. 

Krok trzeci – plan leczenia

Na podstawie zgromadzonych informacji uniwersytecki szpital rozpoczyna proces planowania leczenia. Cały proces plus koszty leczenia są przedstawiane pacjentowi, który podejmuje decyzję odnośnie do udania się do kliniki. Jednocześnie pacjent ma możliwość zapytania o inne metody leczenia lub innych lekarzy.

Jeżeli pacjent zaakceptuje plan oraz opłaci koszty leczenia, to uniwersyteckie centrum kliniczne przystępuje do planowania i organizacji pobytu pacjenta w placówce. Dodatkowo przedstawia listę niezbędnych dokumentów i rzeczy, które trzeba mieć przy przyjęciu do kliniki. Natomiast po przeprowadzeniu leczenia lub zabiegu pacjent otrzymuje wypis ze szpitala, kartę informacyjną oraz niezbędne zalecenia. Jednocześnie szpital oferuje wsparcie organizacyjne po wypisaniu ze szpitala.